سلام ممنونم که به وبم اومدید لطفانظربدید حتماجوابشو میدم یامیام تووبتون اگه هم نتونستم وارد وبتون بشم

 

 

زیرش جواب میدم مطالبم هم خنده دار هست هم عاشقانه بعضیاشم خودم می نویسم 

 

 

 تاريخ : یک شنبه 30 تير 1398برچسب:, | 17:35 | نویسنده : حالایه چیزی هست |

ﻫــَـــﻤﻪ ﻣﯿﮕــَــﻦ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ﻣـَــﻦ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎﺷـــَــﻢ ﺟـَ ــﻮﺍﺏ ﺳـَــﻼﻣــِــﺘـــَ ــﻢ ﻧـِــﻤﯿﺪﻡ . تاريخ : سه شنبه 25 شهريور 1393برچسب:, | 13:50 | نویسنده : حالایه چیزی هست |

از دســـت ایـــن مورچـــه هااا یه دیقه موبایلمو نـمیتـونم بزارم زمیـن هـمش فـک میـکنن سـیب گـاز زدس جمـع میشن دورش ...
.
.
.
.
.
.
.
الان گرفتین اپــــل دارم یا بیشتر توضیح بدم ؟!!تاريخ : دو شنبه 6 مرداد 1393برچسب:, | 10:41 | نویسنده : حالایه چیزی هست |

اعترﺍﻑ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﺎﺩﺧﺘﺮﺍ ﮔﺎﻫﯽ
ﺧﻮﺩﻣﻮﻧﻢ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯿﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ
ﻗﻬﺮﮐﺮﺩﯾﻢ!!!!!! ﻓﻘﻂ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺍﻻﻥ
ﻻﺯﻣﻪ ﮐﻪ ﻗﻬﺮﮐﻨﯿﻢ 
یه ﻫﻤﭽﯿﻦ موﺟﻮﺩﺍﺕ ﻧﺎﺯﻧﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﺎ .تاريخ : چهار شنبه 21 خرداد 1393برچسب:, | 1:34 | نویسنده : حالایه چیزی هست |
تاريخ : سه شنبه 26 فروردين 1393برچسب:, | 15:19 | نویسنده : حالایه چیزی هست |
تاريخ : سه شنبه 26 فروردين 1393برچسب:, | 15:19 | نویسنده : حالایه چیزی هست |
تاريخ : سه شنبه 26 فروردين 1393برچسب:, | 15:18 | نویسنده : حالایه چیزی هست |
 

بـَعضـے وَפֿــتـآ

 

بـآیـَـכ تـَنهـآ بـآشـے ،

 

تَنهـآـے ِ تَنهـآ ....

 

هـے آهَنـگــ گوشـ بــכے ،

 

فِكــ ڪـُـنـے ،

 

هَمــہ چیـو بـریزـے تـُو פֿــوכتـــ ...

 

تـآ مـَرز ِ اِنفجـآر بـرـے ....

 

اونـوَפֿــ כر ِ اُتـآقـ ُ بـآز ڪـُـنے ُ بـآ هَمـوטּ

 

لـَبـפֿـَـنـכ مـَسـפֿــَرــہ ـے هَمیشگـے وـآنِــموכ ڪـُـنـے

 

ڪـہ هَمــہ چے פֿــوبــہ .. :|تاريخ : سه شنبه 26 فروردين 1393برچسب:, | 15:14 | نویسنده : حالایه چیزی هست |
 
چراآمریکا حمله نمیکنه؟؟؟
من دوست پسر آمریکایی میخوام .. :|
چشاش آبی باشه...!
قدِش بلند باشه ....
بگه بیا با هم زندگی کنیم......
من بگم نمیشه ...
اونم زانو بزنه بگه ویل یو مِری می؟؟؟
منم چشام پر شه ...
بگم ویت مای دَد پرومیشین..یِس!!!
بعدِش دیگه به تو مربوط نیست :| :(((


تاريخ : سه شنبه 26 فروردين 1393برچسب:, | 15:2 | نویسنده : حالایه چیزی هست |

حالا ایرانسل و دهکده آبی پارسو پیچوندیم...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
روحانی ول نمیکنه...
اس داده بیا دوست معمولی باشیم!تاريخ : دو شنبه 18 فروردين 1393برچسب:, | 22:5 | نویسنده : حالایه چیزی هست |
 
""ﺍﻧﺪﺭ ﻓﻮﺍﯾﺪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ""

ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﺍﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﺁﻥ ،ﻣﻮﺟﺐﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ .

ﺍﺑﻦ ﺑﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺷﺒﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ
ﻫﻤﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ
ﻗﻔﺴﻪ ﯼ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺁﻥ ﺟﻨﺒﯿﺪﻥ ﻧﯿﺎﺭﺳﺘﻤﯽ ﻭ ﻫﺮ
ﺷﺐ ﺩﭼﺎﺭ ﮐﺎﺑﻮﺱ ﻫﻤﯽ ﺷﺪﻡ ، ﺧﻮﺍﺏ
ﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﻫﻤﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﻩ ،ﻫﻤﺎﻥ
ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺩﻩ ﺗﺎ
ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺨﺴﺒﯽ . ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﻫﻤﯽ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ
ﺭﺍﺣﺖ ﺧﺴﺒﯿﺪﻡ .

ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ": ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﮕﯿﺮﺍﻥ ، ﻫﻔﺖ ﺻﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺐ ﻭ ﻋﺮﻭﻕ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ، ﺍﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻣﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯼ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ
ﺩﻭﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ
ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ، ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ."

ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﻻﻍ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮﺩﭘﺮﺩﺍﺯﯼ ﺭﻭﺍﻥ ﻫﻤﯽ
ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﭘﺎﯼ ﺍﻻﻏﺶ ﺩﺭ ﭼﺎﻟﻪ ﺍﯼ
ﻓﺮﻭ ﻫﻤﯽ ﺷﺪ ﻭ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺨﺖ ﺑﺮ
ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺦ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﻓﺮﻭﺩ ﻫﻤﯽ ﺁﻣﺪ.

ﺁﻥ شنیدﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﺑﺮ / ﻧﺎﮔــﻬﺎﻥ ﺍﻓﺘـــــﺎﺩ ﺍﺯ ﭘﺎﻻﻥ ﺧـــﺮ
ﮔﻔﺖ ﺯﺭﺕ ﻣﺮﺩ ﺩﻧﯿــﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺭﺍ / ﻣﯽ ﮐُﻨﺪ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻗﻤﺼﻮﺭ ﺍﯼ ﭘﺴﺮ
 
تاريخ : دو شنبه 18 فروردين 1393برچسب:, | 21:58 | نویسنده : حالایه چیزی هست |
به خدا قسم اگر "سبد کالا" را در دست راستم،"سهام عدالت "را دردست چپم بگذارید...

هرگز از دریافت "یارانه "انصراف"نخواهم داد...!!!
 

 تاريخ : دو شنبه 18 فروردين 1393برچسب:, | 21:56 | نویسنده : حالایه چیزی هست |

طنز آهنگ آرمین
( با ریتم آرمین بخون )

اﺳﺘﺎﺩ ﺻﺪﺍﻣﻮ ﺩﺍﺭﯼ ؟
ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺖ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺣﺘﯽ ، ﻣﻦ . . .
ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﺖ ﮐﺎﺭﯼ !
ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﯿﻢ ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯽ . . .
ﺗﺮﻡ ﺁﺧﺮﻡ ﻭ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﻡ نی ﺍﻭﻥ ﺣﺴﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺮﻡ ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺴﺖ
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﺭﺱ
ﺭﻭ ﻫﻤﻪ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﻫﺎﻡ ، ﺑﺴﺘﯽ ﭼﻄﻮﺭ ﭼﺸﺎﺗﻮ ؟ ﻫﯿﺲ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﮕﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﺒﺮ ﺻﺪﺍﺗﻮ !
ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﺩﭘﺮﺳﻢ ! ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﯽ ﺣﺴﻢ !
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻞ ﻭﺍﺣﺪﺍﻡ ﺑﻪ ۴۰ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺮسن

گویا استاد کم نیاورده و جواب آرمین رو داده !

ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﻮ آﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ ، ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ نمره ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﺵ
ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﻣﺸﮑﻼﺕ ، هنوز ﺗﻮﯼ برگه ﻫﺎﺕ ﻫﺴﺖ ،
ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯿﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻧﻘﺼﺎﺵ
ﻧﻪ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻡ ﮐﻤﺸﻪ ﻧﻤﺮﺕ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺎستیای ﺍﯾﻦ برگه اﺕ ،
ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯿﺎﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪﻡ ، ﮐﻢ ﻧﻤﺮﻩ ﺍﺻﻼ

آرمین هم که هیچ رقمه از رو نمیره :

ﺩﯾﻮﻭﻭﻧﻪ . . . !
ﺍﮔﻪ ﻧﻤﺮﻩ ﻧﺪﯼ ﺩﻟﺨﻮﺷﯽ ﺑﺮﺍﻡ ﻧﻤﯿﻤﻮنههههه
اینو بدون ﻫﯿﭽﮑﯽ مث ِ من درساشو نمیخونه ، نمیخونههههههتاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1393برچسب:, | 12:46 | نویسنده : حالایه چیزی هست |تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1393برچسب:, | 12:40 | نویسنده : حالایه چیزی هست |

دیشب داشتم با انجلینا جولی چت میکردم... باورم نمیشد خود خودش بود
عکساشم مال خودش بود.
.

.
فقط نمیدونم شارژ ایرانسل میخواست واسه چی  اونجا هم ایرانسل آنتن

میده؟||| عایا /؟؟؟؟؟؟تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1393برچسب:, | 12:36 | نویسنده : حالایه چیزی هست |
 

عاقا یه سوال خیلی ذهن منو درگیر کرده
این بچه هایی که تو تبلیغ شامپو بچه صحت آهنگ می خونن هم با ماماناشون قهر کردن عایا؟

 


تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1393برچسب:, | 12:34 | نویسنده : حالایه چیزی هست |

مباحث اساسی عید دیدنی:

1-گیر دادن به زن نگرفتن پسرها 

2-خواستگار معرفی کردن به دخترها 

3-گیر دادن به بچه دار نشدن زوج ها 

4-تورم 

5-کلاه قرمزی  تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1393برچسب:, | 12:32 | نویسنده : حالایه چیزی هست |

حسی که دخترا با خوردن باد به موهاشون دارن پسرا با خوردن باد به شلوار کردی دارن تاريخ : شنبه 9 فروردين 1393برچسب:, | 11:21 | نویسنده : حالایه چیزی هست |

.
لازمه عنوان کنم
بزرگترین مقامی که تا امروز بهش رسیدم
وقتی بود که دبستان می رفتم و مامور آب خوری شدم !تاريخ : شنبه 9 فروردين 1393برچسب:, | 11:17 | نویسنده : حالایه چیزی هست |

بفرمایید شامپاین چیست؟!
در گویش اصفهانی: “بفرمایید طبقه پایین برای صرف شام ! تاريخ : شنبه 9 فروردين 1393برچسب:, | 11:16 | نویسنده : حالایه چیزی هست |

تویی که فکر میکنی خیلی بالایی !

قربون دستت ، یه دستمال میدم اون پرچم مارو هم تمیز کنتاريخ : شنبه 9 فروردين 1393برچسب:, | 11:10 | نویسنده : حالایه چیزی هست |

.

شمام یادتونه؟؟؟)
اسم:غلام
فامیل:غلامی
غذا:غلام پلو
میوه:غلام سبز
شغل:غلام فروش
شهر:غلام رود
کشور:غلامستان
گل:غلام بو
شی:غلام پلاستیکی
ماشین:همونی که غلام سوار میشه اسمشو نمیدونم
یه جور مینوشتیم انگار گفتن اولش با غلام شروع شه
بعد تازه بهمونم میگفتن مثلا غلام پلاستیکی وجود نداره، در دفاع از ورژن
پلاستیکی غلام چنان جنگ خونینی به راه می افتاد که تو ۸ سال جنگ تحمیلی
به راه نیافتاد! رو نبود که!

.تاريخ : شنبه 9 فروردين 1393برچسب:, | 11:7 | نویسنده : حالایه چیزی هست |

شماهم وقتی شبا یهو از خواب بیدار میشید گوشیتونو با یه چشم چک میکنید!؟تاريخ : شنبه 9 فروردين 1393برچسب:, | 11:4 | نویسنده : حالایه چیزی هست |

یه سوال فنی :

سال 93 با جمعه شروع میشه، با جمعه هم تموم میشه

بین التعطیلین حساب نمیشه ما چمدونامونو ببندیم !؟تاريخ : چهار شنبه 28 اسفند 1392برچسب:, | 21:24 | نویسنده : حالایه چیزی هست |

همانطور با آجیل دیگران رفتار کن ، که دوست دارید با آجیل شمار فتار کنن ! :))تاريخ : چهار شنبه 28 اسفند 1392برچسب:, | 21:23 | نویسنده : حالایه چیزی هست |

وقتی دلت گـرفته ، وقتی غمگینی، وقتی از زندگی سیـری،

 

 حـــواستـــو خیلـــی جمـــع کـــن چـــون برای آدما طعمـۀ خــوبــی هستــــی ..تاريخ : پنج شنبه 22 اسفند 1392برچسب:, | 22:28 | نویسنده : حالایه چیزی هست |

 

مورد داشتیم
.
.
.
.
.
.
.
.
.

دوستان اشاره میکنن مثه اینکه مورد برطرف شد خدا شکر  صلوات بفرستین

 

 تاريخ : پنج شنبه 22 اسفند 1392برچسب:, | 21:54 | نویسنده : حالایه چیزی هست |

یکی دیگه از فانتزیام اینه :
چند سال دیگه تو اوجِ فانتزی گفتن فانتزی رو ببوسم بذارم کنار
عرصه رو واسه جوونترا باز بذارم برم یه گوشه بشینم
فقط فانتزیها رو نقد و بررسی کنم نقاط ضعف و قوتشون رو بهشون گوش زد کنم…
طرفدارها هم لقب استاد بزرگ فانتزی رو بهم بدن بعد بیان بغلم کننو بندازنم بالا
همین که انداختن بالا برم تو افق محو بشم

.تاريخ : پنج شنبه 22 اسفند 1392برچسب:, | 15:11 | نویسنده : حالایه چیزی هست |تاريخ : پنج شنبه 22 اسفند 1392برچسب:, | 15:8 | نویسنده : حالایه چیزی هست |

یارو لباسای عیدشو گذاشته زمین ازشون عکس گرفته

بعد زیرش نوشته دیدید چقدر بهم میان؟؟؟؟!!!!!!

خدایا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

من رفتم اسید بخورم......! تاريخ : پنج شنبه 22 اسفند 1392برچسب:, | 11:47 | نویسنده : حالایه چیزی هست |
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 10 صفحه بعد

یاس و آمین - وقت رفتن

دانلود این آهنگ

كد موسيقي براي وبلاگ

یکی هست
<-PostContent->
موضوعات مرتبط: <-CategoryName->

برچسب‌ها: <-TagName->


ادامه مطلب
تاريخ : <-PostDate-> | <-PostTime-> | نویسنده : <-PostAuthor-> |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.

  • مرکز متن
  • قالب بلاگفا